menuMENUHledat

Německo projednává zákon, který povolí autonomní vozidla na silnicích

04.04.2017 11:03 | Autor: BP | Zdroj: teslarati.com
Německo projednává zákon, který povolí autonomní vozidla na silnicích

Německý parlament jedná o změně existujícího zákona, který zakazuje autonomní vozidla. Strany se dohodly, že v budoucnu povolí plně autonomní řízení na německých silnicích.

Autonomní řízení bude možné za určitých podmínek

V novém zákonu se uvádí, že během řízení vozidla může řidič přenechat kontrolu vysoce autonomnímu nebo plně autonomnímu systému, pokud jsou podmínky takové, aby to bylo možné. V opačném případ je nutné, aby řidič rozpoznal podmínky, které už pro autonomní řízení nejsou přijatelné a okamžitě převzal zpět kontrolu nad řízením.

Zákon se snaží najít rovnováhu mezi řidičovou zodpovědností a zároveň určit situace, kdy bude možné předat řízení systému. Řidič si musí ponechat možnost kdykoliv převzít řízení (a být toho schopný).

Součástí návrhu je i krok, aby všechna vozidla využívající autonomní technologii měla černou skříňku podobně jako letadla. V případě nehody tak bude snáze zjistitelné, zda šlo o chybu člověka nebo systému.

Tesla slibuje autonomní řízení na úrovni 4 už brzy

Nový německý zákon nahrazuje „Vídeňskou úmluvu o silničním provozu“ z roku 1968, která upřesňovala, že řidič musí mít plnou kontrolu nad svým vozidlem kdykoli. Samozřejmě v době realizace tohoto zákona existovaly autonomní technologie maximálně na papíře.

Tesla CEO, Elon Musk, tvrdí, že plně autonomní řízení bude dostupné v druhé polovině roku 2017. Momentálně existuje 5 stupňů klasifikace autonomních technologií. Úroveň 5 umožňuje vozidlu řídit zcela samostatně za všech okolností bez zásahu řidiče. Stupeň 4 znamená, že vozidlo je autonomní téměř po celou dobu a za předem vymezených podmínek (pravděpodobně v relaci, kterou vymezuje i navrhovaný německý zákon).

Podle Muskových tvrzení bude Tesla brzy schopná potvrdit stupeň 4. I další státy už na autonomní technologie reagují zákonnými opatřeními, jako první schválil samořídící auta Michigan, a to již v prosinci 2016.

This article appeared at TESLARATI. Follow TESLARATI on Twitter.

Nahoru